Üretim Fonksiyonu Konu Anlatımı ve Testleri
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Üretim Fonksiyonu Konu Anlatımı ve Testleri

Üretim Fonksiyonu, 2 girdi kullanıp (Sermaye ve çaba) ele geçirilen toplamında hasılayı göz önüne alalım. Bunun amaçlı yönelik üretim fonksiyonunu Y=F (K, L, T) biçiminde yazabiliriz. Burada Y toplamında hasıla, K sermaye stoku (Ekonomideki bütün makinelerin ve aletlerin, fabrika binaları ve konutlarının toplamını içermektedir) ve L'de çalışanların sayısıdır. T ise üretim teknolojisinin vaziyetini işaret etmektedir. Bilişim ile anlatılmak istenen, dar bağlamda ekonomide üretilebilecek ürünlerin yakınında bunları üretmek amaçlı kullanılabilecek üretim yöntemleridir. Kapsamlı bağlamda teknolojik durumu değerlendirdiğimizde; bir ekonomide ne civarı imalatın gerçekleştirileceği firmaların ne civarı iyi işlediğine, piyasaların davranışlarına ve organizasyonlarına, hukuk sistemine ve bunun uygulanmasını, politik çerçeveye vb. Faktörlere ilişkili olarak düşünebiliriz.

Büyümenin Kaynakları

Ekonominin sermaye ve iş gücü miktarından ortaya gelen üretim etmenleri stokundaki artışlar ile teknolojideki gelişmeler büyümenin kaynaklarıdır.

Sermaye Birikimi Anaparanın Ters Ürünü (MPK)

Sermayedeki bir birimlik değişmenin hasıla miktarına sokak açtığı farklılaşma miktarıdır. Eğer sermaye ölçüsü AK civarı artarsa hasıla (Y) anında hemen MPK x AK civarı artacaktır: AY = MPK x AK Örneğin, sermaye stokunda 200 birimlik bir yükseliş, anaparanın ters ürünü 0.50 iken hasılada 100 birimlik yükseliş sağlayacaktır.

İş Gücünde Yükseliş

AY = MPL x AL MPL emeğin ters ürünü olup, emekteki bir birimlik değişmenin hasılada sokak açtığı farklılaşma miktarını ifade etmektedir. Örneğin, MPL 6 iken, iş gücündeki 20 birimlik bir yükseliş hasılada anında 120 birimlik artışa sokak açacaktır.

Solow Büyüme Modeli

Robert Solow'un geliştirdiği sermaye biri bir takım, tasarruf ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri inceler.

Hasıla ve Sermaye Arasındaki Etkileşim

Ekonomideki sermaye ölçüsü üretilebilecek hasılanın seviyesini belirler. Hasıla seviyesi de sırasıyla tasarrufun ve yatırımın seviyesini belirler. Böylelikle ne civarı sermaye birikimi olacağı belirlenir.

Durağan Durumda Sermaye ve Hasıla Düzeyleri

İşçi başına hasıla ve anaparanın çoğalış değişmeyeceği durum ekonominin durağan durumu olarak tanımlanır. Durağan durumda işçi başına sermayedeki ve hasıladaki farklılaşma sıfırdır. Solow'un büyüme modelinin merkezinde durağan büyüme modeli yer alır. Bu kavram ekonominin istikrarlı bir büyüme trendinin ortaya geldiğini ortaya koymaktadır. Ekonomi belli bir süre olarak bu trendden sapsa da uzunca dönemde ekonomiyi trende döndürecek güçler vardır.

Nüfus Artışı Sonuçları

Nüfus Artışının Durağan Hale Etkisi

Nüfus artışının tesiri aynen anaparanın amortismanı benzeri kişi başına ya da işçi başına sermaye stokunu ve işçi başına hasılayı azaltmak yönündedir. Nüfus yükseliş hızında bir yükselmenin etkileri nüfus artışındaki bir hızlanma ekonominin toplamında hasılasının öncekinden daha dik bir oranda büyümesini sağlarken, kişi başına hasılayı düşük bir düzeye indirmektedir.

Teknolojik İlerlemenin Sonuçları

Teknolojik ilerlemeyi içerir işçi başına üretim fonksiyonu, hasıla 2 etken aracılığıyla üretildiğini düşünebiliriz. Bir yanda sermaye diğer yanda gösterişli iş gücü (LxT)'dir.

Teknolojik İlerlemenin Varlığında Durağan Durum Dengesi

Durağan durumda, işçi başına hasıla teknolojik gelişim oranında büyümektedir. Durağan durumda hasıla, sermaye ve gösterişli çaba hep beraber aynı (N+f) oranında büyüdüğü amaçlı, bu ekonominin durağan durumu ayrıca dengeli büyüme durumu olarak da isimlendirilir.

Tasarruf Oranı ve Altın Şart

Tasarruf oranının sıfıra eşit ortaya geldiği bir ekonomide sermaye sıfırdır. Bu durumda hasıla ve tüketim de sıfırdır. Böylelikle tasarruf oranının sıfır olması uzunca dönemde sıfır tüketimi ifade eder. Tasarruf oranının bire eşit olması uzunca dönemde sıfır tüketimi ifade eder. Tüketimi en kocaman miktarına eriştiren tasarruf oranının 0 ile bir içinde bir değerinin olması gerektiğidir. Tasarruf oranının bu değeri aşması şeklinde tüketim yalnızca az dönemde değil uzunca dönemde de azalır, bunun nedeni, tasarruf oranı arttıkça yükselen anaparanın hasılada gittikçe azalan bir artışa yol açması bunun amaçlı yanıt hasılanın gittikçe daha bir sürü bir bölümünün sermayedeki yıpranmaları karşılamaya ayrılmasıdır. Tasarruf oranının bu kritik değeri ile ilişkili sermaye seviyesi anaparanın altın şart seviyesi olarak adlandırılır. Bu uzunca aşama tüketiminin maksimize edildiği düzeydir.

Üretim Fonksiyonu Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Fonksiyonlar Konu Anlatımı

Fonksiyonlar Konu Anlatımı

Haber Bülteni

Güncel

Bileşke Fonksiyon Konu Anlatımı ve Testleri

Bileşke Fonksiyon Konu Anlatımı ve Testleri

Güncel

Fonksiyon Çeşitleri Nelerdir?

Fonksiyon Çeşitleri Nelerdir?

İşletmenin Fonksiyonları

İşletmenin Fonksiyonları

Bileşke Fonksiyon Türevi

Bileşke Fonksiyon Türevi

Tek Çift Fonksiyon Konu Anlatımı ve Testleri

Tek Çift Fonksiyon Konu Anlatımı ve Testleri

Parçalı Fonksiyon Konu Anlatımı ve Testleri

Parçalı Fonksiyon Konu Anlatımı ve Testleri

Ters Fonksiyonun Türevi Nelerdir?

Ters Fonksiyonun Türevi Nelerdir?

Solunum Fonksiyon Testi Nasıl Yapılır?

Solunum Fonksiyon Testi Nasıl Yapılır?

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6